KONTAKT
Kontakt_e-triathlonista.pl
Infolinia 
530 400 486
mail_e-triathlonista.pl
Napisz do nas 
sklep@e-triathlonista.pl

godziny_e-triathlonisa.pl
Godziny pracy 
poniedziałek - sobota
7:00 -21:00RegulaminRegulamin sklepu internetowego 
www.e-triathlonista.pl


SPIS TREŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 
4. DOSTAWA PRODUKTU
5. REKLAMACJA PRODUKTU
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-triathlonista.pl jest jest własnością firmy Tribay Michał Podstępski, ul. Heroldów 19F lok. 22; 01-991 Warszawa, NIP: 1182208533, REGON: 385954132
1.2 Firma Tribay prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych Klientów.

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym www.e-triathlonista.pl w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Tribay. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce: Polityka prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.


2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1 Sklep internetowy www.e-triathlonista.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu www.e-triathlonista.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-triathlonista.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 530-400-486.
2.2 Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.e-triathlonista.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.3 Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.e-triathlonista.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
2.4 Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie www.e-triathlonista.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.5 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość która zawiera co najmniej oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.


3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

3.1 Płatności za zamówienia złożone w sklepie internetowym www.e-triathlonista.pl należy dokonać według sposobu wybranego podczas składania zamówienia.
3.2 Firma Tribay udostępnia klientom, dokonującym zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-triathlonista.pl następujące formy płatności:
 • Płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem)
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.
 • Płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.PayU.pl
 • Płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem serwisu www.PayU.pl
3.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku nie dokonania płatności w powyższym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane przez Sprzedającego i nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
3.3 W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki przy zachowaniu procedur wymaganych przez przewoźnika.
3.4 Procedury oraz sposób dokonywania płatności w systemie ratalnym jest udostępniony na podstronach serwisu www.PayU.pl.
3.5 W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, firma Tribay zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.


4. DOSTAWA PRODUKTU
4.1 Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem zaufanych firm kurierskich.
4.2 
Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu lub odbioru są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego www.e-triathlonista.pl w zakładce DOSTAWA oraz w trakcie składania zamówienia.

4.3 Firma Tribay udostępnia Klientom, dokonującym zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-triathlonista.pl następujące formy dostawy zamówienia:
 • Przesyłka kurierska
 • Przesyłka kurierska za pobraniem
 • Odbiór osobisty
4.4 Termin dostawy produktu do Klienta podany jest w opisie produktu, chyba że w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Są jednak produkty wykonywane na zamówienie lub nie dostępne u dostawców od razu, wtedy termin dostawy może się wydłużyć o czym Klient jest informowany.
4.5 Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie przez Sprzedającego.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze przesyłki od momentu złożenia zamówienia.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedającego przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego środkami z udzielonego Klientowi kredyt.
5. REKLAMACJA PRODUKTU
5.1 Towar sprzedawany przez Tribay jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych i jest objęty gwarancją producenta.
5.2 Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@e-triathlonista.pl
5.3 Klient składając reklamację może skorzystać z FORMULARZA REKLAMACJI. W przypadku nie skorzystania przez klienta z powyższej opcji zaleca się zawarcie w opisie reklamacji poniższych informacji:
 • Danych kontaktowych Klienta oraz Osoby składającej reklamację
 • Numer i data złożenia zamówienia
 • Szczegółowy opis przedmiotu reklamacji
 • Data stwierdzenia wady, która jest przyczyną reklamacji
Opisane powyżej wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Jednakże umieszczenie powyższych informacji zdecydowanie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
5.4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem określonym w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane pisemnie na adres: ul. Płońska 36A, 03-683 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-triatlonista.pl6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. 
6.5 Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
6.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Płońska 36A, 03-683 Warszawa.
6.7 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.8 Klient odstępujący od umowy ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez sprzedającego formularza odstąpienia od umowy: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Firma Tribay dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta
7.2 Informacje w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawiają stanów magazynowych.

7.3 Firma Tribay zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia. W przypadkach uniemożliwiających dokonanie zamówienia nasza firma zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji i jeśli została dokonana przedpłata, zostanie ona niezwłocznie zwrócona.
7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271 oraz Dz.U. 2014 poz. 827.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.